• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
Drukuj

Elżbieta Ratyńska

Z-CA WÓJTA / SEKRETARZ


Stanowisko ds. obsługi organów gminy, spraw organizacyjno - administracyjnych, kadr, BHP, Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

 

Renata Polaszek

Skarbnik


 

Alicja Cybula

Stanowisko ds. księgowości budżetowej


 

Ewa Unstädt

Stanowisko ds. księgowości finansowej


 

 

Joanna Ellas

Stanowisko ds. podatków


 

 

Anna Urban (zastępstwo Karol Pruszyński)

Stanowisko ds. geodezji, gospodarki nieruchomościami, gospodarki przestrzennej i gospodarki komunalnej


 

Jolanta Neumann

Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwaochrony środowiska, straży pożarnej, pełnomocnik ochrony informacji niejawnej


 

 

Agnieszka Gniedziejko

Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych, zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej


 

Tomasz Mykowski

Stanowisko ds. inwestycji, promocji i rozwoju gminy.

 

 


 

Katarzyna Smoczek

Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej i Organów Gminy


 


 

 

Kamila Kowalewska

Stanowisko ds. spraw obronnych i projektów unijnych.