• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
Drukuj

Usuwanie azbestu z terenu gminy Bobowo

DOFINANSOWANIE UTYLIZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

WÓJT GMINY BOBOWO INFORMUJE, ŻE GMINA BOBOWO JEST W TRAKCIE

PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE DO WOJEWÓDZKIEGO

FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

W RAMACH KONKURSU PN. "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO"

OSOBY ZAINTERESOWANE UZYSKANIEM DOTACJI PROSZONE SĄ O ZGŁOSZENIE SIĘ DO URZĘDU

GMINY BOBOWO POKÓJ NR 3 W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 31 MARCA 2017 R.